เด็กไทยหา”ตัวเอง”ไม่เจอเหตุเรียนจบแล้ว”ว่างงาน”

เด็กไทยหา”ตัวเอง”ไม่เจอเหตุเรียนจบแล้ว”ว่างงาน”

เด็กไทยไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร อยากทำอาชีพอะไร หลายคนเลือกอาชีพตามเพื่อน พ่อแม่อยากให้เลือก และไม่ใช่เฉพาะเด็กจบใหม่ที่มีปัญหาค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวเองไม่เจอ แต่มีหลายคนที่ทำงานไปแล้วยังไม่รู้ว่างานที่ทำเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่” ธิดารัตน์ กล่าว

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการพนักงานตำแหน่งงานประจำจำนวนมาก แต่ตัวเลขคนว่างงานกลับพุ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มบริษัท อเด็คโด ประเทศไทย จึงได้เปิดศูนย์จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้ทุกคนรู้จักศักยภาพของตนเอง ค้นพบงานที่ตอบโจทย์ และประสบความสำเร็จในอาชีพที่ใช่ เชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานได้

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่า ไตรมาสแรกปี 2561 มีจำนวนผู้ว่างงาน 440,000 คน มากกว่าปี 2557 เกือบแสนคน กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย จึงได้เปิดสำนักงานใหม่ Adecco Talent Recruitment Center ชั้น 11 โซน A ตึก SP building เมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการให้บริการด้านการสรรหาพนักงานตำแหน่งงานประจำโดยเฉพาะ เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการตำแหน่งงานประจำจำนวนมาก โดยเฉพาะใน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ เซลส์ วิศวกร ไอที บัญชี และการเงิน รวมถึงงานที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค–ไทยและเวียดนามกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า คนรุ่นใหม่ หรือบัณฑิตจบใหม่ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร สนใจอะไร กลุ่มนี้จะสนใจอาชีพด้านดิจิทัล อาชีพใหม่ๆ ที่ตอบกระแสโลก และอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร อยากทำอะไร กลุ่มนี้จะมุ่งสู่อาชีพเอเยนซี่มากขึ้น โดยเมื่อทำงานไป 2-3 ปีได้เห็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอเยนซี่ เขาก็จะมุ่งไปทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ตนเองสนใจ

สนใจงานอิสระมากกว่างานประจำ
คนรุ่นใหม่ สนใจทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ งานที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้มากกว่าจะทำงานประจำ และไม่ได้เลือกงานจากองค์กรใหญ่ บริษัทใหญ่ ผู้บริหาร หรือชื่อเสียงขององค์กร แต่คนรุ่นใหม่จะเลือกงานที่ตนเองสนใจ อยากทำ และทำแล้วมีความสุข ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทเกิดใหม่ สตาร์ทอัพต่างๆ จะได้คนรุ่นใหม่ที่เก่งเข้าไปทำงาน เพราะคนที่เก่งมีความสามารถเลือกงานจากความพึงพอใจของตนเอง ขอให้ได้ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ความสนใจ รวมทั้งได้เลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม

ขณะเดียวกัน สถานประกอบการต่างๆ เอง ก็มีการปรับตัว ลดการใช้พนักงานประจำลง เพราะได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน อีกทั้งไม่สามารถหาพนักงานประจำได้ จึงเป็นการจ้างงานในรูปแบบพนักงานพาร์ทไทม์ หรือพนักงานอัตราจ้างมากขึ้น เพื่อให้คนมีอิสระในชีวิตการทำงานได้มากขึ้น

นอกจากนั้น งานออกแบบ โปรเจกท์ต่างๆ นักแปลภาษา งานที่ทำกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืองานอะไรที่ทำคนเดียวได้ และผ่านเครื่องมือ ไม่ต้องเห็นหน้า เป็นอีกสายงานที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะงานเหล่านี้มีความอิสระ เขาสามารถบริหารจัดการตนเองได้ เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจว่าตนเองจะถูกมองว่าว่างงาน หรืองานดังกล่าวจะให้เงินเดือนมากน้อยขนาดไหน แต่เขาสนใจ รักที่จะทำ

อีกทั้งสังคมไทย ครอบครัวไทยเอง ก็ไม่ได้มองว่าการว่างงานเป็นเรื่องผิด หลายครอบครัวปล่อยให้ลูกว่างงานไม่มีงานทำ รวมถึงการที่เด็กไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร แต่เป็นการเลือกเรียนตามๆ กัน เมื่อจบออกมาเขาก็ไม่ได้สนใจงานในสายอาชีพตนเอง เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้อัตราการว่างงานในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

   Soft Skill มีครบ ไม่ตกงาน
จากการสำรวจคุณสมบัติของคนทำงาน ที่สถานประกอบการ องค์กรต้องการ พบว่า ทักษะด้านอารมณ์ หรือ Soft Skill อาทิ การสื่อสาร การจัดการองค์กร การทำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความยืดหยุ่นในการทำงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งคุณสมบัติด้านนี้ ทางสถานประกอบต้องการอย่างมาก

ธิดารัตน์ กล่าวอีกว่า ทักษะด้านอารมณ์ที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันดับต้นๆ จากพนักงานคือ ทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูด การสรุปความ การนำเสนอต่างๆ และทักษะด้านภาษา หากผู้มาสมัครงานมีทักษะเหล่านี้ สามารถมาทำงานได้ทันที ยิ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยได้ดี จะสามารถเพิ่มเงินเดือน และได้รับทำงานอย่างแน่นอน

เปิดศูนย์ค้นหาตัวเอง ค้นหางานที่ใช่
“ปัญหาพื้นฐานของเยาวชนไทยคือ การเลือกเรียนในสายที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการจริงๆ หรือไม่ เพราะหลายคนเลือกตามเพื่อน พ่อแม่อยากให้เลือกเรียน เมื่อเป้าหมายไม่ชัดว่าตัวเองต้องการอะไร เมื่อออกสู่ตลาดแรงงานก็ไม่รู้ว่างานที่เหมาะสมกับตัวเองคืออะไร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กจบใหม่ที่มีปัญหาค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวเองไม่เจอ แต่มีหลายคนที่ทำงานไปแล้วยังไม่รู้ว่างานที่ทำเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ทาง อเด็คโก้ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร จึงได้เปิดศูนย์ Adecco Talent Recruitment Center เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาชีพและช่วยผู้สมัครค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ” ธิดารัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ Adecco Talent Recruitment Center เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Adecco Career Club อาทิ ONE-ON-ONE Career Coaching มืออาชีพของอเด็คโก้อาสาให้คำปรึกษาด้านอาชีพและช่วยให้ผู้สมัครค้นพบศักยภาพของตนเองในอาชีพต่างๆ หรือกิจกรรมการสอนเขียนเรซูเม่ และแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนในอาชีพของตนเอง เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานในระยะยาว

ขณะนี้ อเด็คโก้ ประเทศไทย มี 8 กลุ่มธุรกิจ บุคลากรกว่า 17,000 คน ได้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพช่วยให้ผู้สมัครค้นพบศักยภาพ และงานที่เหมาะกับตัวเองไปแล้วกว่าหมื่นๆ คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม one on one coaching แนะอาชีพจากโค้ช HR มืออาชีพแบบตัวต่อตัว, กิจกรรมอ่านผลแบบทดสอบแรงจูงใจในการทำงาน น้องๆ จบใหม่จะทำแบบทดสอบแรงจูงใจในการทำงานทางออนไลน์มาล่วงหน้า และพี่ๆ ในงานจะอ่านผลการทดสอบภายในงาน และกิจกรรมไพ่ทำนายอาชีพ Talent Sort Card สนใจค้นหาศักยภาพตนเองและงานที่เหมาะสมได้ที่ www.adecco.co.th

ที่มา คมชัดลึก

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *