มอ.หาดใหญ่ เปิดเรียนออนไลน์ฟรี เรียนจบตามเงื่อนไข พร้อมประกาศนียบัตร

PSU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร้ขีดจำกัด แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แหล่งความรู้สำหรับทุกวัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://mooc.psu.ac.th/

PSU MOOC ซึ่งพัฒนาบนฐานของ Massive Open Online Course มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ ตามแนวคิดที่ว่า “ความรู้สู่สาธารณะ” ปัจจุบันมีรายวิชาบนระบบทั้งสิ้น 7 วิชา

1. รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

2. รายวิชาศิลปะอิสลาม

3. รายวิชาสุขภาวะกายและจิต

4. รายวิชาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5. รายวิชาอาชีพคนไอที

6. รายวิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา

7. รายวิชาบาติก 1 และจะมีรายวิชาเพิ่มขึ้นในสิ้นปี 2562 จำนวน 34 รายวิชา

– รายวิชาการออกแบบการนำเสนองานอย่างทันสมัยและสร้างสรรค์

– รายวิชาศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 3. ภาษาเกาหลี (นำร่องพัฒนาในลักษณะโมดูล) 1. รายวิชา Korean 1 2. รายวิชา Korean 2 3.3 รายวิชา Listening speaking korean 1  3. รายวิชา Listening speaking korean 2

– รายวิชาเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

– รายวิชาการดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์

– รายวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข2: สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล

– รายวิชาคำนวนศิลป์

– รายวิชาเทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

– รายวิชาภาษามลายูในวิชาชีพสุขภาพ

– รายวิชาการพยาบาลผู้สูงวัย

– รายวิชาการตรวจร่างกาย

– รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา 1

– รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา 2

– รายวิชาภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อสุขภาพ

– รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์

– รายวิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

– รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู

– รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

– รายวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด

– รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

– รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1

– รายวิชาสัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ

– รายวิชาบัญชีต้นทุน 1

– รายวิชานวัตกรรมการจัดการ

– รายวิชาบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ

– รายวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

– รายวิชาอุปกรณ์เฉพาะหน่วย

– รายวิชาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

– รายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

– รายวิชา Easy Thai cooking for Foreigner

– รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติเบื้องต้น

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *