ข่าวดี ขยายเวลาสมัครร้านค้าชิมช้อปใช้ ถึง 15 ตุลาคม

ชิมช้อปใช้ – เข้าสู่วันที่ 3 ของโครงการ “ชิมช้อปใช้” แจกงเงินเที่ยว 1,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลตอบรับเป็นไปดีเกินคาด วันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าว The Thaiger รายงานว่า ผ่านไปเพียง 8 ชั่วโมง ยอดก็ครบ 1 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อย

ต่อกระแสเรียกร้องจากประชาชนให้ขยายจำนวนโควต้าลงทะเบียนต่อวัน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ไม่มีการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ต่อวัน ตัวเลขเท่านี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว

คาดการณ์ว่า จากการที่มีผู้ลงทะเบียนครบ 1 ล้านคนทุกวัน จะทำให้มียอดลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนในวันที่ 2 ตุลาคมนี้

แต่มีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 20 ก.ย.2562 เป็นวันที่ 15 ต.ค.2562 คาดการณ์ว่าจะได้ร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกถึง 2 หมื่นร้าน

ร้านค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครโครงการ “ชิมช้อปใช้”

1. ผู้ประกอบการร้านค้า ชิมช้อปใช้

  • ประเภท “ชิม” เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
  • ประเภท “ช้อป” เช่น ร้านค้าท้องถิ่น รายสินค้า ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน
  • ประเภท “ใช้” สถานที่ให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2. ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC

3. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี Application ถุงเงินประชารัฐเดิมอยู่แล้ว

ร้านค้าจะสมัครเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ได้เมื่อไหร่และที่ไหน

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-20 กันยายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับที่จุดบริการ)

กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 08.30 -16.30 น.

ร้านค้าที่สมัครโครงการ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

1.หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

1.1 กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2.กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ

3.บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ ณ จุดบริการรับสมัคร

4.ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC สามารถเข้าร่วมสมัครโครงการ “ชิมช้อปใช้” ได้ กรอกและยื่นแบบฟอร์มใบสมัครที่จุดสมัคร **แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากมีข้อมูลในระบบแล้ว

5. ทั้งนี้ร้านค้าต้องมีมือถือ Smart Phone มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงินได้

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *