จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 63

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วินัยข้าราชการคร…

สรุปประเด็นการมอบนโยบาย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING)

Download file แน…

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ.2562

เนื่องด้วย สำนัก…

Coding : คู่มือการเรียนการสอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต

Coding by Code.o…

น้ำมันดีเซล B20 ใช้กับรถอะไรได้บ้าง

ช่วงนี้หลายๆ คน …

ถอดข้อความจากภาพด้วย Google Doc

แค่ถ่ายหรือสแกนภ…

ด่วนที่สุด ..การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562
  

  

  


Web Programming